بسمه تعالی                                                    

درروزچهارشنبه مورخه۱۶/۱/۹۱راس ساعت10 صبح درمحل دفتر معاونت آموزش ونوآوری جلسه ای تحت عنوان جشنواره روشهای فعال تدریس مبتنی برict دردرس برنامه نویسی ویژوال بیسیک (همه رشته های رایانه درشاخه های فنی –حرفه ای وکاردانش) با  حضور  اعضای  محترم  تشکیل  گردید  پس  از  تلاوت آیاتی چند  از کلام ا... مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری معاونت محترم آموزش ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی ایراد فرمودند که  پس از بحث  و تبادل  نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-شیوه نامه شماره د۱۰۱/۵۵/۱۰۵۵۷۱پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم در اسرع وقت توسط کارشناس تکنولوژی به کلیه مدارس راهنمایی ارسال گردد.

2-در خصوص شیوه نامه مذکور جلسه مدیران تشکیل و در این جلسه ابعاد مختلف این طرح و اطلاع رسانی به موقع از سوی مدیران مدارس مطرح گردید.

3-در اسرع وقت فرم مشخصات مدیر اجرایی جشنواره به اداره کل محترم متبوع ارسال گردد.

4-به منظور توجیه دبیران محترم پیرامون موارد قید شده در بخشنامه جلسات توجیهی در قالب کارگاه برگزار گردد.

5-از داوطلبان شرکت کننده در تاریخ مشخص شده ثبت نام به عمل آید .

6-معرفی اعضای کمیته و بیان شرح وظایف ایشان .

7-بیان گسترده طرح :که این طرح در تمام هنرستانها ی فنی حرفه ای – کار دانش قابل اجرا است .

8-صدور ابلاغ جهت اعضاء در اسرع وقت توسط کارشناسان تکنو لوژی .

9-مدیران ومعاونین آموزشی که بیشترین داوطلب شرکت کننده را داشته باشند لوح تقدیر اهداء خواهد شد .

10-مقرر گردید در اسرع وقت داوران و سرگروه واحد های آموزشی ناظر بر این طرح باشند.

11-سرگروه محترم آموزشی و اعضای حاضر در هنگام بازدید از واحدهای آموزشی تاکیدات لازم را در مورد این طرح به دبیران ذیربط داشته باشند.

اعضای حاضر درجلسه:

 1-معاونت محترم آموزش ونوآوری: صادق حیدری

2-کارشناس تکنولوژی:سالارگلابتونچی         

3-کارشناس آموزش فنی حرفه ای وکار دانش:محمد رضا فدائی واحد 

 4-سرگروه رایانه:علی زارعی

5-نماینده وسرگروه مدیران واحدهای آموزشی:معراج عربی

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391 و ساعت 12:29 |

بسمه تعالی                                                    

درروزیکشنبه مورخه 7/12/90راس ساعت10 صبح درمحل دفتر معاونت آموزش ونوآوری جلسه ای تحتعنوان داوری طرح مسابقات آزمایش های  درس  علوم   تجربی  در  پایه های  چهارم  و پنجم  ابتدائی  با  حضور  اعضای  محترم  تشکیل  گردید  پس  از  تلاوت

آیاتی چند  از کلام ا... مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایراد فرمودند که  پس از بحث  و تبادل  نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1. داوران انتخابی تعیین شدندو جلسه ای در این امر تشکیل گردید.

2- جهت داوران و عوامل اجرایی ابلاغ صادر گردید.

3.هر چه سریعتر هیئت داوران جهت داوری این طرح اقدام کنند.

4.مدارسی که اقدام به اجرا ی این طرح نموده اند مورد تقدیر و مدارسی که اقدام نکرده اند باز خورد داده شود .

5.بخش صالح اباد در  دبستان شهید مدرس جهت انجام ازمایش حضور بهم رسانند .

6.تعدادی از مدارس شهرستان بهار در دبستان مصطفوی و شهید فهمیده حضور داشته باشند.

7.حضورشش داور در هر  پایگاه الزامی  میباشد.

8-چک کردن وسایل ازمایشگاه  یک روز قبل توسط همکاران  داور انجام شود.

9.تهیه فرم داوری توسط کارشناس تکنو لوژی.

10.معین کردن عناوین ازمایشگاه توسط داوران.

11.شناسایی وسایل ازمایشی به صورت گروهی و تهیه گزارش توسط دانش اموز سرگروه.

12 رعایت نکات ایمنی در ازمایشات وارزش گذاری به ازمایشات انجام شده.

13.امتیازدادن به نتایج  ازما یش .

داوران پایه چهارم :10/12/90    مکان :اموزشگاه مدرس

1.جبار قره خانلو      2.فاطمه قره خانی کیا    3.ناهید طاوسی

داوران پایه پنجم :10/12/90  مکان : اموزشگاه مدرس

1.فرزانه اذر فر     2.سیده رقیه هادئی      3.مهناز شعبانی بهروز

داوران پایه چهارم :15/12/ 90  و   16 /12/90  مکان:اموزشگاه مصطفوی

1.جبار قره خانلو    2.فاطمه قره خانی کیا      3.ناهید طاوسی

داوران پایه پنجم :15/12/90  و  16/12/90  مکان:اموزشگاه مصطفوی

1.حسین سبزیان     2.عشرت صمدی      3.صدیقه اکبری

داوران پایه چهارم :15/12/90  و   16 /12/90  مکان : اموزشگاه  شهید فهمیده

1.زینت السادات رفیعی    2.زهره ارشی     3.کافیه کیوان نژاد

پایه پنجم :15/12/90   و  16/12/90  مکان:  اموزشگاه شهید فهمیده

1.فرزانه اذر فر     2.رقیه هادئی     3.مهناز شعبانی بهروز

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در یکشنبه هفتم اسفند 1390 و ساعت 13:13 |

بسمه تعالی

در روز دوشنبه مورخه 17/11/ 90راس ساعت11 صبح درمحل دفتر معاونت آموزش  و نوآوری جلسه ای تحتعنوان هماهنگی  طرح مسابقات آزمایشگاهی وکارگاه رایانه دانش آموزی در پایه های سوم نظری  با حضوراعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت

آیاتی چند  از کلام ا... مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایراد فرمودند که  پس از بحث  و تبادل  نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

   1. در اسرع وقت داورانی جهت داوری وانتخاب گروه های برتر شهرستان تعیین گردد

   2- جهت داوران و عوامل اجرایی ابلاغ صادر گردد

   3.هر چه سریعتر هیئت داوران جهت داوری این طرح انتخاب و معرفی گردد

   4.از هر درس (شیمی – فیزیک – زیست – رایانه ) دو نفربعنوان داور انتخاب و معرفی گردند  

    5.در اسرع وقت جلسه ای جهت ای جهت هماهنگی و مدیران مدارس میزبان تشگیل گردد که یک نفر سر گروه

     و یک نفر دبیر با تجربه داوری این طرح را عهده دار باشد  

    6.محل مسابقات در آموزشگاه های حجاب و ریحانت النبی جهت دختران وپژوهشسرای دانش آموزی جهت پسرانه معین شد

   7-زمان اجرایی مسابقات این طرح از 10/12/90 لغایت 20/12/90 خواهد بود

    8.اجرای مرحله شهرستانی مسابقات (تئوری و عملی )خواهد بود

    9.نفرات اول و دوم مدارس عادی و خاص به تفکیک رشته به اداره کل متبوع معرفی گردند

اسامی اعضای حاضردرجلسه :

   1 .صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری

   2.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی

   3.محمد رضا فدایی : کارشناس متوسطه  

4-مژگان مصلحیون : سر گروه آموزشی درس شیمی

5-نیره دست پیمان: سرگروه آموزشی درس فزیک

6.عاطفه ریحانی : سرگروه آموزشی درس زیست

7.علی زارعی : سرگروه آموزشی درس رایانه

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 10:0 |

بسمه تعالی

درروزدوشنبه مورخه 17/11/90راس ساعت13 صبح درمحل دفتر معاونت آموزش و نوآوری جلسه ای تحت عنوان هماهنگی طرح مسابقات آزمایش های  درس  علوم   تجربی  در  پایه های  چهارم  و پنجم  ابتدائی  با  حضور  اعضای  محترم  تشکیل  گردید  پس  از  تلاوت

آیاتی چند  از کلام ا... مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایراد فرمودند که  پس از بحث  و تبادل  نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

   1. در اسرع وقت داورانی جهت داوری وانتخاب گروه های برتر شهرستان تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد.

   2- جهت داوران و عوامل اجرایی ابلاغ صادر گردد

   3.هر چه سریعتر هیئت داوران جهت داوری این طرح انتخاب و معرفی گردد

   4.از هر پایه 9 نفر از آموزگاران مجرب جهت داوری که جمعا" 18 نفر معرفی گردد

    5.محل آزمون در مکان 1.آموزشگاه مدرس 2.فهمیده 3. مصطفوی

    6.در اسرع وقت جهت داوران و مدیران میزبان جلسه تشکیل گردد

    7.معرفی یک گروه سه نفر از هر پایه ( چهارم و پنجم ) به اداره کل متبوع تا مورخه 25 /12/90

   8-دانش آموزان ازسوی مدیر ومعلم مربوطه به نحوکامل مورد هدایت وآموزش قرارگیرند

   

   9.زمان برگزاری آزمون 10/12/90 الی 20/12/90 خواهد بود.

اسامی حاضرین در جلسه :

   1 .صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری

   2.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی

   3.جباررضائی:کارشناس ابتدائی

4-کرمعلی اشرفی عالم : سرگروه دبیرخانه علوم تجربی وریاضی

5-مهین  وجدانی :  سرگروه  دبیرخانه   علوم  تجربی  و  ریاضی

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 9:57 |

بسمه تعالی

در مورخه 13/11/90 روز پنجشنبه راس ساعت 8 صبح جلسه ای تحت عنوان هماهنگی وبیان شرح وظایف داوران جشنواره جابربن

حیان در محل دفتر معاونت آموزش و نوآوری با حضور اعضای محترم تشکیل شد و بعد از یاد ونام خداوند متعال جناب آقای حیدری

معاونت محترم درخصوص تشکیل این جلسه و این که این طرح یک پروژهای است که ذهن خلاق را در دانش آموزان فعال خواهدکرد

وبعد از بحث وتبادل نظر در این پیرامون تصمیمات ذیل اتخاذ ومطرح گردید.

1.روز دوشنبه 17/11/90 روز افتتاحیه نمایشگاه جشنواره جابربن حیان خواهد بود که از سوی معاونت آموزش ابتدایی اداره متبوع به همراه کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی بازدید به عمل خواهد آمد .

2.روز سه شنبه مورخه 18/11/90 مدارس شهری و روز چهارشنبه مورخ 19/11/90 مدارس روستایی مورد داوری واقع می شود .

3.معرفی محل نمایشگاه ها : الف مدارس مصطفوی و شهید حسنی و حجتی در آموزشگاه مصطفوی

ب-مدارس شهیدفرخی واحسان در محل کتابخانه امام علی (ع)روستای زاغه

ج-مدارس مقدادوشهیدسعیدی درمحل آموزشگاه مقداد

د-دبستان معرفت در آموزشگاه معرفت

ه-مدارس شهید مدرس وشهید آقامحدی در آموزشگاه مدرس

و-مدارس حضرت زهرا وباباطاهرو فهمیده و منتظری و مائده در آموزشگاه فهمیده

4.بازدید ابتدا از نمایشگاه های شهر آغاز خواهد شد.

5.ساعت بازدید 9صبح خواهد بود که دانش آموزان باید در کنار طرحهای خود خواهند بود.

6.این پروژه علمی در 5 طرح (جمع آوری مدل نمایش تحقیق آزمایش )است

7.از هر آموزشگاه از هرکلاس 2  طرح به نمایشگاه ارسال گردد.

8.طرح های پایه های اول  دوم وسوم باید هم خوانی داشته باشد .

9.اگر مدرسه ای فقط یک پایه اش شرکت کرده بازهم باید فقط دوطرح ارسال کند .

10.در روز بازدید نماینده هر مدرسه در نمایشگاه حضور داشته باشد

11.تقسیم بندی داوران جهت داوری :

نمایشگاه فهمیده توسط داوران معرفی شده از سوی مدارس مدرس و  آقا محمدی و حسنی

نمایشگاه مصطفوی توسط داوران معرفی شده از سوی مدارس باطاهر و حضرت زهرا و مائده

نمایشگاه مدرس توسط داوران معرفی شده از سوی مدارس حجتی  و سعیدی ومصطفوی

نمایشگاه روستای زاغه  توسط داوران معرفی شده از سوی مدارس مقدادومعرفت و باطاهر

نمایشگاه  روستای حسین آباد  توسط داوران معرفی شده از سوی مدارس مقداد و احسان وحجتی ومدرس وفرخی  

نمایشگاه  روستای پرلوک  توسط داوران معرفی شده از سوی مدارس منتظری و فهمیده و حضرت زهرا

12.جهت داوران تقدیر نامه و حق الزحمه داده خواهد شد .

13.از سوی اداره متبوع و مدیریت مدارس برای دانش آموزان یاد شده جایزه تهیه خواهد شد .

14.مقرر شد پس از داوری از هر مدرسه از هر عنوان یک طرح به مرحله شهرستان ارسال گردد .

15. از مدارس روستای زاغه به خاطر مدرسه روستای رباط دو طرح بیشتر به مرحله شهرستان ارسال گردد.

16.مدیران مدارس مجری طرح های انتخاب شده را جهت داوری نهایی در روز پنجشنبه مورخ 20/11/90 به مدرسه شهید فهمیده ارسال نمایند .

اسامی حاضرین در جلسه :

1.صادق حیدری : معانت آموزش و نوآوری                                               2.جبار رضایی : کارشناس ابتدایی

3.سالار گلابتونچی : کارشنای تکنولوژی وگروه های آموزشی             

مدیران مدارس :

4.ناهید عزیزی محمدی        5.صغری شاهمردی           6.  ناهید پاکساز              7.سوسن دشتی              8.فاطمه بهادری

9.اکبر باقری                     10.رویا روشن  11- لیلی مسعودی  12.عشرت صمدی            13-.زهرا شوشتری            14.بشیر پناهی

15.مریم کبریایی

اسامی داوران :

16.فرزانه آذر فر           17-.صغری یونسی                       18.ناهید طاوسی           19.مریم احمدی         20. مریم غلامی

21.مهناز شهبانی بهروز  22. معصومه نصری          23.مژگان هنرمندیان     24.مجتبی صادقیان       25.عادل دوره ائی      26.زهرا دهقانی

27.ابراهیم قائمی         28.کافیه کیوانی نژاد        29.حسین سبزیان      

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 12:56 |

بسمه تعالی

در مورخه 10/11/90 راس ساعت10صبح در محل دفترکارشناسی تکنولوژی وگروه های جلسه ای  تحت عنوان داوری 

جشنواره چهره های برتردوره ابتدائی با حضور اعضاءوداوران محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا

جناب آقای سالارگلابتونچی کارشناس محترم تکنولوژِی ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف

 تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

      1. تقدیر و تشکر از کلیه اعضاء محترم وهمکاران شرکت کننده در سال تحصیلی 91-90

2.بخشنامه های قابل پی گیری درموردطرح مذکوررا در پوشه های مشخص و معین قرار دهید .

3.توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری این جشنواره ارائه شد

4.زمان داوری این طرح درمورخ 9/11/90انجام پذیرفت

5.بستر مناسب برای حضور کلیه آموزگاران مهیا شد .

6. نفرات برتر توسط داوران به استان معرفی وانشاءا...نفرات برتر بتوانند در مراحل کشوری راه یابند .

7.سر کار خانم صفری موفق مدیردبستان باباطاهروسرکارخانم سعادتی مدیرمحترم دبستان فهمیده وجناب آقای دستجردی مدیرحترم دبستان شهیدحسنی داوری این جشنواره راقبول فرمودند که نهایت تقدیروتشکر راازایشان داریم

8.تعدادفرم های امتیازبندی ارسالی ازسوی آموزگاران ذیربط 45نفرمی باشد

9.تعداد33فرم بدون مدارک ومستندات بودکه مقررگردیدکه ازچرخه ی داوری خارج گردد   

10.افرادمعرفی شده به ترتیب امتیاز:سرکارخانم فاطمه خوشنوا باکسب امتیاز 21/110نفراول وجناب آقای مرتضی دستجردی باکسب امتیاز6/80نفردوم معین شدند

11.در پایان جناب آقای گلابتونچی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکارانی که در این طرح شرکت کردند و مقرر گردید جهت کلیه

همکاران شرکت کننده در این طرح تقدیر نامه صادرگردد

اسامی اعضاء شرکت کننده در جلسه وتائید کنندگان نهائی :

      آقای صادق حیدری : معاونت آموزش ونوآوری

      آقای سالار گلابتونچی: کارشناس تکنولوژی و سرگروه ها ی آموزشی

     آقای جبار رضایی : کارشنای ابتدایی

       خانم سوسن صفری :داورجشنواره

      آقای مرتضی دستجردی: داورجشنواره

     خانم منیرسعادتی:داورجشنواره

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه پانزدهم بهمن 1390 و ساعت 10:46 |

 

بسمه تعالی

در مورخه90/11/1 راس ساعت13بعداز ظهر در محل دفتر معاونت  آموزش  و  نوآوری  جلسه ای  تحت عنوان  جشنواره 

درس پژوهی دوره ابتدایی با حضور  اعضای  محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از  کلام اله  مجید  ابتد ا جناب

آقای صا دق حیدری معاونت   محترم آموزش  و  نو آوری  ضمن  عرض  خسته نباشید  حضور همکاران  در  مورد اهداف 

 تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1.بخشنامه 25026/305 مورخه90/10/28 درجلسه مدیران دوره  ابتدایی در مورخه 90/11/7 مطرح گردد.

2. تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هر

چه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 

3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر معلمان ذیربط در جلسه شورای معلمان رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

    4 . دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

    5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی امتیازات افراد معرفی شده از سوی آموزشگاه ها تا تاریخ 90/12/15  تعیین و           جلسه ای در این امر تشکیل گردد که پس ازداوری 2طرح به استان ارسال گردید

    6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به معلمان  مذکور  داشته  باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت معلمان دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

   8 جهت اجرای مطلوب طرح40%معلمان دوره ابتدائی درمرحله آموزشگاهی مدارس مستقل ومجتمع های آموزشی وپرورشی ودراجرای مرحله شهرستانی از10%طرح های ارسالی برترمرحله آموزشگاهی شرکت خواهندکرد

9- ارائه گواهی ضمن خدمت برای تمامی شرکت کنندگان

10-تقدیرازتمامی معلمانی که درمرحله شهرستانی در این طرح شرکت کرده اند

11- مقررشدازهرمدرسه مجری4طرح به منطقه ارسال گردد که12مدرسه مستقل و16مجتمع آموزشی مجری این طرح است

12- داوری توسط معلمان حاضر درمدرسه برابر فرمتهای ارسالی خواهدبود

13- مدیران ومعاونین مدارس مستقل ومجتمع های آموزشی وپرورشی دوره ابتدائی با ارائه تجارب مدیریتی خلاق آموزشی ومدیریتی درجشنواره شرکت خواهند کرد

اسامی اعضاءحاضر در جلسه :

1.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری               2. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت

3.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی                   4.جبار رضایی : کارشناس ابتدایی

5.رحیم نادری-منیرسعادتی : مدرسین آموزش دیده دردوره درس پژوهی

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه پنجم بهمن 1390 و ساعت 8:54 |

بسمه تعالی

در مورخه 13/10/90 روز سه شنبه راس ساعت  13بعداز ظهر در محل دفتر معاونت آموزش و نوآوری جلسه ای  تحت عنوان جشنواره

الگوه های  برتر مفاهیم و روش های آماری دو- حسابداری (فنی و حرفه ای) آقای صا دق حیدری معاونت   محترم آموزش و  نوآوری

ضمن  عرض خسته نباشید حضور همکاران  در  مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس ازبحث وتبادل

نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1.         بخشنامهد101//9263 مورخه10/10/90درجلسه مدیران دوره  متوسطه مطرح گردد.       

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 

3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر دبیران ذیربط در جلسه شورای دبیران رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

    4 . دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

    5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی طرح های ارسالی از سوی آموزشگاه ها تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد

    6. سر گروه محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به هنر آموزان  مذکور  داشته  باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت هنرآموزان درس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید و ازهنرآموزان علاقه مندشرکت کننده درجشنواره مذکور ثبت نام بعمل آید .

   8 در مرحله شهرستان معرفی رتبه های اول تا سوم تا مورخه 20/12/90 به همراه صورتجلسه داوران به اداره کل محترم متبوع اقدام گردد.

9- در هر مرحله طرح های ارسالی توسط کمیته داوران متشکل (از سرگروهان مشاوره  و روان شناسی و حسابداری و یک نفر از هنر آموزان مجرب)داوری خواهند کرد .

10. درمرحله منطقه ای هنر آموزان محترم باید طرح های ارسالی لوح های فشرده خودراتاتاریخ  15/11/ 90به دبیرخانه جشنواره ی مستقردرشهرستان (کارشناس تکنولوژی)تحویل وگروه داوران بعدازبررسی وداوری اسامی نفرات برتربه همراه ارسال گزارش کامل ازفرآینداجرای جشنواره (مستندات درقالب لوح فشرده )به همراه فرم اطلاعات مربوط به اجرای جشنواره راتاتاریخ 20/12/90   به دبیرخانه مستقردراستان تحویل نمایند.

11. زمان ارائه تدریس ازسوی هنرآموزان درمراحل استانی وکشوری 30دقیقه می باشد.

اسامی اعضاءحاضر در جلسه :

1.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری               2. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت                  3.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی                   4.محمد رضا فدایی واحد : کارشناس متوسطه

5.وجیه اله ملکی فرزانه:کارشناس سنجش وارزشیابی     6.امیر عبدی : کارشناس مشاوره و بهداشت

 7. شیما براتی : سر گروه حسابداری                                8.سپیده میرزایی: کارشناس نیروی انسانی

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در سه شنبه بیستم دی 1390 و ساعت 9:22 |

بسمه تعالی

در مورخه 5/10/90 راس ساعت11صبح در محل دفتر معاونت آموزش و نوآوری جلسه ای تحت عنوان طرح مسابقات آزمایش های درس علوم تجربی  در پایه های  چهارم  و پنجم  ابتدائی  با حضور اعضای  محترم  تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند  از کلام ا...

مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران درمورد    اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.    

 

1.       بخشنامه859//2678مورخه3/10/90اداره کل محترم متبوع در جلسه مدیران دوره  ابتدائی مطرح گردد.

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر معلمان ذیربط در جلسه شورای معلمان رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

   4. دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

   5. در اسرع وقت داورانی جهت داوری وانتخاب گروه های برتر شهرستان تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد.

   6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به معلمین دروس مذکور  داشته باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت معلمان مربوطه کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

8- دانش آموزان هرکلاس بانظارت مدیر یامعاون مدرسه درگروه های (3نفره)سازماندهی شوندومعلم مربوطه آموزش های لازم راجهت آشنائی دانش آموزان باوسائل ومواد آزمایشی وآزمایشگاهی ارائه می نماید

9-دانش آموزان ازسوی مدیر ومعلم مربوطه به نحوکامل مورد هدایت وآموزش قرارگیرند

اسامی اعضای حاضردرجلسه :

   1 .صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری

   2.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی

   3.جباررضائی:کارشناس ابتدائی

4-کرمعلی اشرفی عالم : سرگروه دبیرخانه علوم تجربی وریاضی

5-مهین  وجدانی :  سرگروه  دبیرخانه   علوم  تجربی  و  ریاضی

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه دهم دی 1390 و ساعت 13:53 |

بسمه تعالی

در مورخه 10/10/90  راس ساعت13بعداز ظهر در محل دفتر معاونت  آموزش  و  نوآوری  جلسه ای  تحت عنوان  جشنواره 

طراحی سئوال برتر دوره متوسطه با حضوراعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا جناب

آقای صا دق حیدری معاونت   محترم آموزش  و  نو آوری  ضمن  عرض  خسته نباشید  حضور همکاران  در  مورد اهداف 

 تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1.         بخشنامه 405/21464 مورخه7/10/90 درجلسه مدیران دوره  متوسطه مطرح گردد.       

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هر                                                            

 چه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 

3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر دبیران ذیربط در جلسه شورای دبیران رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

    4 . دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

    5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی طرح های ارسالی از سوی آموزشگاه ها تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد

    6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به معلمان  مذکور  داشته  باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت دبیران دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

   8 درهرمرحله معرفی یک نفر از بالاترین امتیازراکسب نموده اندبه مرحله بعدراه خواهندیافت.

9-درهرمرحله سئوالات توسط کمیته داوران متشکل از(2نفردبیرمتخصصموضوعی و1نفرسنجش وارزیابی و1نفرویراستارفنی)داوری خواهدشد.

10.درمرحله منطقه ای دبیران محترم بایدسئوالات خودراتاتاریخ  15/11/90به دبیرخانه جشنواره ی طراحی سئوال برترمستقردرشهرستان(کارشناس تکنولوژی)تحویل وگروه داوران بعدازبررسی وداوری اسامی نفرات برترراتاتاریخ 10/12/90   به دبیرخانه مستقردراستان تحویل نمایند

11.فقط دبیرانی که یکی از دروس فوق را تدریس می کنند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند .

اسامی اعضاءحاضر در جلسه :

1.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری               2. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت                  3.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی                   4.محمد رضا فدایی واحد : کارشناس متوسطه

5.وجیه اله ملکی فرزانه:کارشناس سنجش وارزشیابی     6.جبارخلجی: سرگروه ریاضی

 7. نیره دست پیمان : سر گروه فیزیک

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه دهم دی 1390 و ساعت 13:51 |

بسمه تعالی

در مورخه 10/10/90  راس ساعت13بعداز ظهر در محل دفتر معاونت  آموزش  و  نوآوری  جلسه ای  تحت عنوان  جشنواره 

طراحی سئوال برتر دوره متوسطه با حضوراعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا جناب

آقای صا دق حیدری معاونت   محترم آموزش  و  نو آوری  ضمن  عرض  خسته نباشید  حضور همکاران  در  مورد اهداف 

 تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1.         بخشنامه 405/21464 مورخه7/10/90 درجلسه مدیران دوره  متوسطه مطرح گردد.       

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر دبیران ذیربط در جلسه شورای دبیران رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

    4 . دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

    5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی طرح های ارسالی از سوی آموزشگاه ها تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد

    6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به معلمان  مذکور  داشته  باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت دبیران دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

   8 درهرمرحله معرفی یک نفر از بالاترین امتیازراکسب نموده اندبه مرحله بعدراه خواهندیافت.

9-درهرمرحله سئوالات توسط کمیته داوران متشکل از(2نفردبیرمتخصصموضوعی و1نفرسنجش وارزیابی و1نفرویراستارفنی)داوری خواهدشد.

10.درمرحله منطقه ای دبیران محترم بایدسئوالات خودراتاتاریخ  15/11/90به دبیرخانه جشنواره ی طراحی سئوال برترمستقردرشهرستان(کارشناس تکنولوژی)تحویل وگروه داوران بعدازبررسی وداوری اسامی نفرات برترراتاتاریخ 10/12/90   به دبیرخانه مستقردراستان تحویل نمایند

11.فقط دبیرانی که یکی از دروس فوق را تدریس می کنند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند .

اسامی اعضاءحاضر در جلسه :

1.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری               2. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت                  3.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی                   4.محمد رضا فدایی واحد : کارشناس متوسطه

5.وجیه اله ملکی فرزانه:کارشناس سنجش وارزشیابی     6.جبارخلجی: سرگروه ریاضی

 7. نیره دست پیمان : سر گروه فیزیک

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه دهم دی 1390 و ساعت 13:51 |

بسمه تعالی

در مورخه 23/9/90 راس ساعت10صبح در محل دفتر معاونت  آموزش و نوآوری جلسه ای  تحت عنوان پروژه علمی   

دانش آموزان(جشنواره جابربن حیان) با حضور اعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا

جناب آقای صادق حیدری  معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف

 تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1.        تقدیر و تشکر از کلیه اعضاء محترم و مدیران مجری شرکت کننده در سال تحصیلی 91-90 و مدیران مجری سال گذشته

 

    2 . هدف از اجرای این طرح این است که دانش آموزان کارهای خود را با پژوهش و تحقیقی وعلمی انجام دهند واز سنتی بودن تدریس پرهیز کنیم.

3.بخشنامه های قابل پی گیریدرموردطرح مذکوررا در پوشه های مشخص و معین قرار دهید .

4.توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری این جشنواره و اینکه دانش آموزان کارهای خود را کنجکاوانه و پژوهشگرانه انجام دهند.

5.زمان تشکیل نمایشگاه در هر مدرسه مجری تا 15/10/90 در مکان معین شده ای باشد .

6.بستر را برای حضور کلیه دانش آموزان مهیا کنیم .

7.از کارهای عملی دانش آموزان عکس برداری وفیلم برداری گردد.

8.مدارس مجری داورانی را معین نمایند تا بتوانیم نفرات برتر را به استان بفرستیم وانشاءا...دانش آموزان بتوانند در مراحل کشوری راه یابند .

9.دانش آموزان می توانند فعالیت خود را به صورت گروهی انجام دهند .

10-مقرر گردیددر دو شهر بهار و صالح آباد یک نمایشگاه کلی برگزار گردد .

سر کار خانم صفری موفق مدیر مجری سال گذشته سخنان مبسوطی به شرح ذیل ایرادفرمودند:

1.تحقیقات گروهی مربوط به پایه های چهارم و پنجم می باشد انجام تحقیقات انفرادی نیز برای کلیه پایه ها نیز می توانند

انجام دهند .

2.از زمان فعالیت را شروع می کنند مرحله به مرحله گزارش تهیه و ثبت گردد.

3.عکسبرداری و مستند سازی فعالیت های انجام شده

4.مدیران محترم برای اولیاء در این امر جلسه بگذارند .

5.پایه های اول تا سوم جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی آنها

6.دانش آموزان موردی از موارد مورد علاقه را انتخاب و اجرا نمایند .

در پایان جناب آقای حیدری ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مدیران که در این طرح شرکت کردند و مقرر گردید جهت کلیه

همکاران و دانش آموزان شرکت کننده در این طرح تقدیر نامه صادر جناب آقای رضایی تقدیر نامه استانی سال گذشته را

پی گیری نماید.

 

اسامی اعضاء شرکت کننده در جلسه :

      آقای صادق حیدری : معاونت آموزش ونوآوری

      آقای سالار گلابتونچی: کارشناس تکنولوژی و سرگروه ها ی آموزشی

      آقای خانم صفری :مدیر آموزشگاه

      آقای جبار رضایی : کارشنای ابتدایی

      آقای جلالی مقیم :مدیر آموزشگاه

     آقای باقری : مدیر آموزشگاه

     آقای قائمی :مدیر آموزشگاه

     سرکار خانم دشتی : مدیر آموزشگاه

    سر کار خانم سعادتی : مدیر آموزشگاه

    سر کار خانم  روشن : مدیر آموزشگاه

   سر کار خانم  بهادری : مدیر آموزشگاه

  سر کار خانم پوینده : مدیر آموزشگاه

  سر کار خانم جلیلی : مدیر آموزشگاه

  سرکار خانم ترکمان : مدیر آموزشگاه

  سر کار خانم عزیز محمد : مدیر آموزشگاه

   

   

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه دهم دی 1390 و ساعت 13:50 |

بسمه تعالی

در مورخه 28/9/90 راس ساعت13بعداز ظهر در محل دفتر معاونت  آموزش  و  نوآوری  جلسه ای  تحت عنوان  جشنواره 

چهره های برتر دوره ابتدایی با حضور  اعضای  محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از  کلام اله  مجید  ابتد ا جناب

آقای صا دق حیدری معاونت   محترم آموزش  و  نو آوری  ضمن  عرض  خسته نباشید  حضور همکاران  در  مورد اهداف 

 تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1.         بخشنامه 305/20663 مورخه27/9/90 درجلسه مدیران دوره  ابتدایی در مورخه 7/10/90 مطرح گردد.       

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هر                                                            

 چه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 

3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر معلمان ذیربط در جلسه شورای معلمان رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

    4 . دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

    5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی امتیازات افراد معرفی شده از سوی آموزشگاه ها تا تاریخ 20/10/90  تعیین و           جلسه ای در این امر تشکیل گردد.

    6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به معلمان  مذکور  داشته  باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت معلمان دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

   8 -معرفی یه نفر از بالاترین امتیاز از هر آموزشگاه طبق مدارکات و مستندات

9-نظر به اینکه در چگونگی اجرا این طرح فقط به مدارس مستقل اشاره شده طی تماس تلفنی که با کارشناس محترم ابتدایی اداره کل متبوع گرفته شده مقرر گردید از هر مجتمع آموزشی بالای  10 نفر دو نفر وزیر  10 نفر یک نفر واز هر آموزشگاه مستقل یک نفر به شهرستان معرفی گردد

10.علاوه بر آموزگاران مدیران و معاونین نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند.

اسامی اعضاءحاضر در جلسه :

1.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری               2. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت                  3.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی                   4.جبار رضایی : کارشناس ابتدایی

5.سید علی تقی نسب : کارشناس ارز یابی عملکرد          6.مهدی نادی : کارشناس حراست

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه دهم دی 1390 و ساعت 13:49 |

بسمه تعالی

در مورخه 28/9/90 راس ساعت14بعداز ظهر در محل دفتر معاونت آموزش و نوآوری جلسه ای تحت عنوان جشنواره 

ملاصدرا با حضور اعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1.       بخشنامه 101/405/2031مورخه 24/9/90 در جلسه مدیران دوره  متوسطه مطرح گردد.

 

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هر                                                            

 چه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 

3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر دبیران ذیربط در جلسه شورای دبیران رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

   4. دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

   5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی طرحهای ارسالی تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد.

   6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به دبیران دروس مذکور  داشته باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت دبیران دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

8- طرح های ارسالی دانش آموزان توسط کارشناس محترم پژوهشسرای دانش آموزی بررسی ونفرات برترانتخاب گردد.

اسامی اعضای کمیته جشنواره ملاصدرا  :

     1. علی زارعی : مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار

     2.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری

    3. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت

    4. وجیه اله ملکی فرزانه : کارشناس امتحانات

    5. محمد رضا فدایی واحد : کارشناس آموزش متوسطه

    6.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی

    7.امیر جهانی : سر گروه ادبیات

  8-مهدی قروه ای:مسئول پژوهشسرای دانش آموزی

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه دهم دی 1390 و ساعت 13:47 |

بسمه تعالی

در مورخه 23/9/90 راس ساعت10صبح در محل دفتر معاونت  آموزش و نوآوری جلسه ای  تحت عنوان پروژه علمی   

دانش آموزان(جشنواره جابربن حیان) با حضور اعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا

جناب آقای صادق حیدری  معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف

 تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1.       تقدیر و تشکر از کلیه اعضاء محترم و مدیران مجری شرکت کننده در سال تحصیلی 90-91 و مدیران مجری سال

 

    2 . هدف از اجرای این طرح این است که دانش آموزان کارهای خود را با پژوهش و تحقیقی وعلمی انجام گیرد واز سنتی بودن تدریس پرهیز کنیم.

3.بخشنامه های قابل پی گیری در پوشه های مشخص و معین قرار دهید .

4.توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری این جشنواره و اینکه دانش آموزان کارهای خود را کنجکاوانه و پژوهشگرانه انجام دهند.

5.زمان تشکیل نمایشگاه در هر مدرسه مجری تا 15/10/90 در مکان معین شده ای باشد .

6.بستر را برای حضور کلیه دانش آموزان مهیا کنیم .

7.از کارهای عملی دانش آموزان عکس برداری وفیلم برداری گردد.

8.مدارس مجری داورانی را معین نمایند تا بتوانیم نفرات برتر را به استان بفرستیم وانشاءا...دانش آموزان بتوانند در مراحل کشوری راه یابند .

9.دانش آموزان می توانند فعالیت خود را به صورت گروهی انجام دهند .

مقرر گردیددر دو شهر بهار و صالح آباد یک نمایشگاه کلی برگزار گردد .

سر کار خانم صفری موفق مدیر مجری سال گذشته

1.تحقیقات گروهی مربوط به پایه های چهارم و پنجم می باشد انجام تحقیقات انفرادی نیز برای کلیه پایه ها نیز می توانند

انجام دهند .

2.از زمان فعالیت را شروع می کنند مرحله به مرحله گزارش تهیه و ثبت گردد.

3.عکسبرداری و مستند سازی فعالیت انجام شده

4.مدیران محترم برای اولیاء در این امر جلسه بگزارند .

5.پایه های اول تا سوم جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی آنها

6.دانش آموزان موردی از موارد مورد علاقه را انتخاب و اجرا نمایند .

در پایان جناب آقای حیدری ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مدیران که در این طرح شرکت کردند و مقرر گردید جهت کلیه

همکاران و دانش آموزان شرکت کننده در این طرح تقدیر نامه صادر جناب آقای رضایی تقدیر نامه استانی سال گذشته را

پی گیری نماید.

 

اسامی اعضاء شرکت کننده در جلسه :

      آقای صادق حیدری : معاونت آموزش ونوآوری

      آقای سالار گلابتونچی: کارشناس تکنولوژی و سرگروه ها

      آقای خانم صفری :مدیر آموزشگاه

      آقای جبار رضایی : کارشنای ابتدایی

      آقای جلالی مقیم :مدیر آموزشگاه

     آقای باقری : مدیر آموزشگاه

     آقای قائمی :مدیر آموزشگاه

     سرکار خانم دشتی : مدیر آموزشگاه

    سر کار خانم سعادتی : مدیر آموزشگاه

    سر کار خانم  روشن : مدیر آموزشگاه

   سر کار خانم  بهادری : مدیر آموزشگاه

  سر کار خانم پوینده : مدیر آموزشگاه

  سر کار خانم جلیلی : مدیر آموزشگاه

  سرکار خانم ترکمان : مدیر آموزشگاه

  سر کار خانم عزیز محمد : مدیر آموزشگاه

   

   

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در پنجشنبه یکم دی 1390 و ساعت 12:49 |

بسمه تعالی

در مورخه   30/ 9 /90  راس ساعت   11  صبح  در محل  دفتر معاونت  آموزش  و  نوآوری  جلسه ای  تحت عنوان دومین جلسه 

جشنواره روشهای فعال  یاددهی – یادگیری دوره  راهنمایی با حضور اعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ابتدا جناب

 آقای صادق حیدری معاونت آموزشی و نوآوری ضمن عرض خسته نباشد حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را

ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1.      در خصوص شیوه نامه مذکور مجددا" جلسه مدیران تشکیل ودر این جلسه ابعاد مختلف این طرح مطرح گردد .

2.      به منظور توجیه دبیران محترم پیرامون موارد قید شده در بخشنامه جلسات توجیهی درقالب کارگاه برگزار گردد.

3.      گزارشی از داوطلیان شرکت کننده در تاریخ مشخص شده ثبت نام به عمل آمده از سوی کارشناس تکنولو ژی ارائه گردید.

    4 .معرفی اعضاء کمیته علمی وبیان شرح وظایف ایشان

   5. مدیران ومعاونان آموزشی که بیشترین داوطلب شرکت کننده راداشته باشند لوح تقدیر اهداءگردید..

    6. صدور ابلاغ جهت اعضاء کمیته علمی در اسرع وقت توسط کارشناس تکنولوژی

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت دبیران دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

8- آقایان مرتضی مرشدلو ومهدی یونسی وقار به عنوان داوران این طرح وخانم مهری حسن پورمدیرآموزشگاه شهیدثانی وآقای حسین رضازارعی مدیرآموزشگاه امام مهدی (عج)به عنوان ناظر برروند این طرح تعیین گردیدند.

9. سر گروه های محترم آموزشی و اعضا ء حاضر تا پایان طرح نظارت کلی را داشته باشند .

اسامی اعضا ء حاضر در جلسه :

    1.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری

    2.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی

    3.محمد منوری : کارشناس آموزشی راهنمایی

    4. مهدی یونسی وقار : سر گروه کمسیون یاد دهی –یادگیری (دبیر علوم اجتماعی )

    5.مهری حسن پور : مدیر آموزشگاه شهید ثانی

    6. حسین رضا زارعی : مدیر آموزشگاه امام مهدی (عج)

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه سی ام آذر 1390 و ساعت 10:27 |

بسمه تعالی

در مورخه 28/9/90 راس ساعت13بعداز ظهر در محل دفتر معاونت  آموزش و نوآوری جلسه ای  تحت عنوان  جشنواره 

طرح درس برتر با حضور اعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری

 معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات

مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1.       بخشنامه 101/405/2005مورخه 24/9/90 در جلسه مدیران دوره  متوسطه مطرح گردد.         

 

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هر                                                            

 چه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 

3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر دبیران ذیربط در جلسه شورای دبیران رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

    4 . دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

    5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی طرحهای ارسالی تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد.

    6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به دبیران دروس مذکور  داشته       باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت دبیران دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

اسامی اعضای کمیته جشنواره طرح درس برتر  :

     1. علی زارعی : مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار

     2.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری

    3. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت

    4. وجیه اله ملکی فرزانه : کارشناس امتحانات

    5. محمد رضا فدایی واحد : کارشناس آموزش متوسطه

    6.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی

    7.امیر جهانی : سر گروه ادبیات

  8-جبار خلجی : سر گروه ریاضی

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه سی ام آذر 1390 و ساعت 9:26 |

بسمه تعالی

در مورخه 28/9/90 راس ساعت14بعداز ظهر در محل دفتر معاونت آموزش و نوآوری جلسه ای تحت عنوان جشنواره

ملاصدرا با حضور اعضای محترم تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید ابتدا جناب آقای صا دق حیدری معاونت محترم آموزش و نو آوری ضمن عرض خسته نباشید حضور همکاران در مورد اهداف تشکیل این جلسه بیانات مبسوطی را ایرادفرمودند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1.       بخشنامه 101/405/2031مورخه 24/9/90 در جلسه مدیران دوره  متوسطه مطرح گردد.

 

2.      تاکید گردید اعضای ستاد وظیفه دارند با تشکیل جلسات و نظارت بر فرآیند کارهماهنگی لازم را جهت هر                                                            

 چه بهتر برگزار شدن جشنواره تا پایان آن به عمل آورند.

 

3.      مدیران محترم مدارس در اسرع وقت بخشنامه رابه سمع و نظر دبیران ذیربط در جلسه شورای دبیران رسانده وتبلیغات لازم را در این مورد داشته باشند.

   4. دستورالعمل پس از مطالعه و استخراج مطالب لازم است به مدارس توسط کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

   5. در اسرع وقت داورانی جهت بررسی طرحهای ارسالی تعیین و جلسه ای در این امر تشکیل گردد.

   6. سر گروه های محترم ذیربط در زمان بازدید از مدارس تاکید ات لازم را در این امر به دبیران دروس مذکور  داشته باشند.

   7.در صورت امکان کارشناس تکنولوژی جهت دبیران دروس مذکور کارگاه آموزشی تشکیل داده و توجیهات لازم را در این کارگاه اعمال نماید.

8- طرح های ارسالی دانش آموزان توسط کارشناس محترم پژوهشسرای دانش آموزی بررسی ونفرات برترانتخاب گردد.

اسامی اعضای کمیته جشنواره ملاصدرا  :

     1. علی زارعی : مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار

     2.صادق حیدری : معاونت آموزش و نوآوری

    3. علی اصغر بهمنی هرمز : معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت

    4. وجیه اله ملکی فرزانه : کارشناس امتحانات

    5. محمد رضا فدایی واحد : کارشناس آموزش متوسطه

    6.سالار گلابتونچی : کارشناس تکنولوژی

    7.امیر جهانی : سر گروه ادبیات

  8-مهدی قروه ای:مسئول پژوهشسرای دانش آموزی

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه سی ام آذر 1390 و ساعت 9:16 |
درمورخ ۲۱/۹/۱۳۹۰راس ساعت ۳۰/۸صبح جلسه ای تحت عنوان کارگاه آموزشی ومجمع تخصصی توسط گروه آموزشی مشاوره درمحل پژوهشگاه معلم شهرستان بهار تشکیل گردید.

دراین جلسه ابتدا ءسرکارخانم زهرا شفیعی سرگروه محترم درس مشاوره  ضمن خیرمقدم به مدعوین محترم به تبین اهداف تشکیل این جلسه پرداخت که پس از بحث وتبادل نظر اقدامات ذیل انجام گردید:

۱-معرفی وظایف کمیسیونهاومطرح شدن مطالب بخشنامه ارائه شده ازسوی اداره کل محترم متبوع وتشکیل زیرگروه ها دربین شرکت کنندگان (مشاوران)محترم باتوجه به توانمند ی هاوعلاقه ی آنان

۲-استفاده ازمدرس مجرب جهت پاسخگوئی به سوالات فناوری واطلاعات رایانه ای

۳-ارائه ی نشریه الکتریکی شماره (۱)گروه آموزشی مشاوره اداره کل محترم متبوع به همکارن محترم

۴-ارائه ی فرم بازدید و بیان انتظارات از مشاوران محترم هنگام بازدیدتوسط بازدیدکنندگان ازفعالیتهای موجود آنان درمدارس

۵-باهماهنگی اعضاء تاریخ تشکیل کمیسیونها

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390 و ساعت 10:10 |
در   مورخ۲۴   /۹/   ۱۳۹۰روز پنج شنبه راس   ساعت    ۳۰/۸   صبح درمحل  پژوهشگاه معلم مدیریت آموزش و پرورش          

شهرستان بهاربه مدت ۶ساعت برگزارگردید.

ابتدا آقای قره خانی سرگروه محترم آموزشی سخنان مبسوطی راایرادکردند که پس ازبحث وتبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱-نحوه روش تدریس مؤثر 

  ۲-برنامه ی تجمیعی

۳-بارم بندی نمرات 

۴-بررسی کلی مطالب کتاب مورد تدریس

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه بیست و ششم آذر 1390 و ساعت 9:22 |
کارگاه آموزشی ابتدایی که در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهارتشگیل گردید به شرح ذیل می باشد .

۱.ارزشیابی مستمر ۲۵/۷/۹۰  ۶ ساعت

۲.نحوه بازدید مدیر از کلاس و مدارس ۲۵/۷/۹۰  ۶ساعت

۳.مسائل آموزشی و پرورشی ۲۵/۷/۹۰  ۶ ساعت

۴.توسئعه و نظارت شده پیش دبستانی ۲۵/۷/۹۰  ۶ساعت

۵.تنظیم برنامه کاری یکساله ۲۳/۸/۹۰  ۶ساعت

۶.مسائل آموزشی ۲۳/۸/۹۰ ۶ ساعت

۷. نقش معاونین در پیشرفت تحصیلی ۲۳/۸/۹۰   ۶ ساعت

۸.وبلاگ نویسی ۳۰/۸/۰۹۰   ۶ ساعت

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 و ساعت 12:35 |
جلسه در روز پنجشنبه مورخه ۱۷/۹/۹۰ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پژوهشگاه معلم این شهرستان با حضور تعدادی از دبیران محترم زبان برگزار گردید.

اولین موضوع پیرامون نتایج آزمون هماهنگ بعمل آمده در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ بود که قرار شد میانگین نمرات به اداره آموزش وپرورش فرستاده شود .

در مورد بارم بندی کتاب سال چهارم بحث شد که با توجه به حجیم بودن کتاب این مقطع و همچنین تنوع سو الات  در امتحان

قرار بر این شد که امتحان ۴۰ نمره ای باشد تا تمام مطالب در بر گرفته شود.

مقدار دروس در مقاطع مختلف برای امتحانات دی ماه تعیین شد.

سال اول۴ درس        سال دوم و سوم ۳ درس            سال چهارم ۴ درس

همچنین بنا به توافق و نظر همکاران تصمیم گرفته شد که با هماهنگی اداره آموزش و پرورش بهار امتحانات زبان خارجه در

دی ماه حتی الامکان در تمامی مقاطع و علی الخصوص در پایه های اول و سوم متوسطه به صورت هماهنگ شهرستانی

باشد که اگر هماهنگ استانی اجرا می شد بسیار ماثر تر و مفید تر واقع می گردد.

در مورد برنامه ها و مسابقات تعین شده برای دانش آموزان بحث و تبادل نظر شد و انتظارات لازم در اختیار دبیران قرار

گرفت کارگاه غیر حضوری که در جهت بالا بردن سطح علمی دبیران در زمینه کاربرد اصلاحات انگلیسی در دی ماه برگزار

می گردد یادآوری شد .

در مورد روش تدریس بخش های نقش زبانی و تلفظ گفتگو شد و همکاران تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دادند و در

ادامه از جشنواره الگوهای برتر تدریس در اردبیل فیلمی که مربوط به تدریس همین بخشها بود نمایش داده شد و دبیران

بهره کافی را بردند .

نکته مهمی که مطرح گردید انجام امتحان شفاهی بخصوص در پایه های اول و دوم بود که از دبیران خواسته شد ۱۰نمره

شفاهی را با انجام ارزشیابی شفاهی ( حداقل در حد رو خوانی ) لحاظ نماید ۰

جلسه ساعت ۱۱:۳۰ با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 و ساعت 10:25 |

 

*بسمه تعالی*

در مورخ ۶/۹/90 راس ساعت 1۳ جلسه ای تحت عنوان جشنواره حکیم خیام نیشابوری   (شناخت استعدادهای ریاضی  در   پایه های

چهارم وپنجم دوره ابتدایی )  در سالتحصیلی  91-90  در محل دفتر  مدیریت  محترم  آموزش  و  پرورش  با  حضور اعضای محترم  تشکیل

شد وپس از یاد  و  نام خداوند متعال  جناب آقای زارعی  مدیریت  محترم  آموزش  و  پرورش در خصوص تشکیل جلسه واین که این طرح به

مهارتهای علمی دانش آموزان و یادگیری در سطوح بالای  شناختی  در  مسیر  شکوفایی استعدادها و تقویت  مهارتهای  ذهنی و روان  حرکتی

 دانش آموزان نقش بسیارزیادی دارد ولازمه درک واقعی مفاهیم ریاضی چیزی جزکار برد آن در حل  مسائل روزمره نیست  و  ریاضی وسیله ای موثر و پر توان برای رشته تفکر خلاق و انتقادی و توانایی تصمیم گیری است

 بعد از بحث و تبادل نظر در مورد سخنان مطرح شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1.هرجه سریعتر بخشنامه مذکور به مدارس ارسال گردد.

2.تشکیل جلسه توجیهی جهت مدیران دوره ابتدایی

3.مدیران محترم شیوه نامه را در اسرع وقت در جلسه شورای آموزگاران  مطرح و راهکارهای اجرایی در نظر گرفته شود .

4.مقرر گردید مدیران محترم بمنظور توجیه دانش آموزان و اولیا ء آنان جلسه ای در این خصوص تشکیل دهند.

5.نظارت طبق برنامه تنظیم شده از مدارس توسط کارشناس محترم تکنولوژی و آموزش  ابتدایی  و دبیر خانه های  آموزشی ذیربط

6.مقرر گردید مدیران محترم هر ماه جلساتی در این خصوص تشکیل و گزارشات مکتوب و مصور از اقدامات صورت گرفته در انتهای هر ماه به کارشناس تکنولوژی ارسال گردد.

7.در صورتی که آموزشگاهی فضا و امکانات مناسب برای برگزاری این جشنواره در مرحله آموزشگاهی ندارد می تواند با هماهنگی با مدیریت آموزش وپرورش شهرستان از مدارس همجوار  استفاده نماید .

8.ضرورت دارد مدیران محترم در جهت تحت پوشش قرار دادن تمامی دانش آموزان پایه های مذکور سعی و اهتمام لازم را معمول نمایند و جذب حداکثر دانش آموزان در جشنواره  را مد نظر قرار گیرد .

9.به مدیران محترم تاکید گردید از اعلام اسامی دانش آموزان به مرحله شهرستانی بدون آزمون و به صورت گزینشی خودداری کنند .

10.مدیران محترم برای کلیه دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره تمهید  اقدامات نمایند .

11.تشویق آموزگاران به منظور اجرای بهینه جشنواره  به هر طریق ممکن از سوی مدیران محترم .

12.مدیران محترم موظف به برنامه ریزی جهت آماده سازی دانش آموزان برگزیده مرحله آموزشگاهی به منظور شرکت در مرحله شهرستانی گردیدند .

13.مدیران محترم مدارس پوشه ای مخصوص جهت این امر اختصاص دهند .

14.کارشناس تکنولوژی اقدام به صدور ابلاغ جهت اعضای ستاد اجرایی مرحله شهرستانی جشنواره نماید .

15.به مدیران مدارس که به بهترین نحو ممکن در اجرایی کردن این جشنواره اقدام نمایند از سوی مدیریت محترم آموزش و پرورش تقدیر نامه کتبی ارائه خواهد شد.

16. سئوالات آزمون توسط  سر گروههای مربوطه طرح گردد.

17. محل برگزار ی آزمون مربوطه در دو حوزه امتحانی شهر بهار و صالح آباد برگزار گردد.

18.محل تصحیح برگه های آزمون مربوطه در محل پژوهشگاه معلم شهرستان انجام پذ یردو برگه های فوق به صورت قطع سر برگ (مانند امتحانات نهایی )صورت گیرد .

 

* اعضای حاضردر جلسه :

 

1.مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان بهار             علی زارعی

 

2.معاونت محترم آموزش و نوآوری                                      صادق حیدری

 

3.کارشناس محترم تکنولوژی                                          سالار گلابتونچی

 

4.کارشناس  محترم آموزش ابتدایی                                   جبار رضایی

 

5. سر گروه های محترم  آموزشی درس ریاضی مهین وجدانی-کرمعلی اشرفی عالم

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در دوشنبه هفتم آذر 1390 و ساعت 13:50 |

بسمه ای تعالی

در مورخه ۲/۹/۹۰۱ روز چهارشنبه راس ساعت ۸:۳۰ کارگاه آموزشی دبیران ریاضی دوره راهنمایی توسط کمسیونهای فناوری

و اطلاعات و ارزشیابی تحصیلی برگزاری گردید .

ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید .

سبس جناب آقای گلابتونچی کارشناس تکنولوژی و سرگروههای آموزشی سخنان مبسوطی را درمورد اهمیت کمیسیون

آموزشی فناوری ا طلاعات و ارزشیابی تحصیلی ونیز تحول در آموزش و برورش ایراد فرمودند سبس خانم روح انگیز احمدی

سر گروه کمسیون فناوری و اطلاعات در مورد شیوه های موثر در تدریس ونیز در مورد دست سازه های تهیه شده توسط

گروه آموزش ریاضی توضیحاتی دادند سبس که نمونه از فعالیت کلاس سو.م انتخاب و توسط یکی از فرا گیران مورد تدریس

واقع شد در بایان جناب آقای شیری سر گروه محترم ارزشیابی تحصیلی در مورد مشخص کردن محدوده یی توانایی کارگروههی و انفرادی در کلاس درس توضیحاتی بیان فرمودند .

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه دوم آذر 1390 و ساعت 13:38 |

بسمه تعالی

 اولین گردهمائی عمومی دبیران  مربیان تربیت بدنی  مشاوران  مدیران مدارس معاونین آموزشی  پرورشی  اجرایی ومربیان پرورشی دوره های راهنمایی تحصیلی و  متوسطه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان  بهاردرمورخه1/9/90  روزسه شنبه راس ساعت 30/8صبح  باتلاوت  آیاتی چندازکلام الله مجیدوسرودجمهوری اسلامی ایران آغاز گردید

سپس جناب آقای زارعی مدیریت محترم شهرستان سخنان مبسوطی رادرمواردوموضوعات ذیل ایراد فرمودند:

- اهمیت گروههای آموزشی و نحوه برگزاری گروه حضور به موقع همکاران در جلسه و اهمیت آن

-  تحول در آموزش و پرورش مبنای تحول در قسمت های دیگر جامعه است که با حضور فعال معلمان امکان پذیر می شود و معلم قلب تپنده تربیت و تحول است اگر معلم خوب انجام وظیفه نکند در آموزش خلا"ایجاد خواهد شد .

آزمونهای هماهنگ در مدارس متوسطه با هدف و پوشش دادن این خلاهاست .

توضیحاتی هم درباره وضعیت آموزشی شهرستان ارائه کردند .اهمیت دادن به ارزشیابی مستمر توسط دبیر نقش معلم

بسیار تاثیر گذار است استفاده از فن آوری رایانه و....  توسط دبیر تاکید شد علاوه بر کتاب از منابع دیگر هم استفاده

کنید  و  یاد بدهید  که چه گونه  یاد  بگیرند . 

جناب آقای نقوی معاون محترم  آموزش متوسطه استان همدان سخنانی در مورد موارد ذیل ایراد فرمودند:

- تقدیر و تشکر از مدیریت و معاونت محترم آموزش وپرورش شهرستان بهار

- تقدیر تشکر از مهمان برنامه جناب آقای دکتر صداقت

-  بیان وضعیت وزارت آموزش پرورش وارائه نمودار عملکرد دو سال گذشته

-  در مورد تحول بنیادین آموزش و پرورش (که جرقه این تحول 22 سال قبل زده شده است )

- در بحث معاونت متوسطه استان سه بحث قابل پیگیری است اول فضا دوم نیرو سوم امکانات سه عامل مهم در پیشرفت هنرستانهای کارودانش و فنی حرفه ای است

- تفکر در مورد اینکه  در آینده ما به چه نیروهایی نیاز داریم ؟

- ماده 19-20-و21 قانون تحصیلی تشریع شد .

- در مورد اینکه بازار کشور باید چه سمت و سویی پیدا کند

- بکارگیری مهارت در زندگی عادی و معمولی  در دوره ی راهنمایی  درس حرفه و فن بستر مناسبی برای رفتن دانش آموزان به رشته های

فنی وحرفه ای و  کار ودانش  است .

-  در مورد کنکور سراسری استان : از سال 81 که مقام دوم را داشته در سال 88 به رتبه 19 رسیده است

همدان – کرمانشاه – کردستان – 70%رشته ها دانش آموزان استان است .نرفتن دانش آموزان همدان به کرمانشاه و

کردستان –(70% شبانه)

- در سال 90 رتبه 17 راکسب کرده است از 3000 رتبه برتر کنکور 293 نفر برتر داریم .             

- هوشمند سازی مدارس و تولید نرم افزار توسط دبیران

- تقدیر و تشکر از رتبه های برتر استانی در گروههای مختلف آموزشی (مشاوره  وزبان انگلیسی و..)

سپس جناب آقای دکتر صداقت متخصص و مشاور پژوهش در علوم اجتماعی ورفتاری در مورد شکستن مرزهای فیزیکی  تغییر رفتار و یادگیری  تغییر باور  تغییبر نگرش  به تدریس پرداختند:

-شکستن مرزهای فیزیکی  تغییر رفتار و یادگیری  تغییر باور  تغییبر نگرش

-امروزه دیگر راجع به انگیزه تحصیلی صحبت نمی شود در مطالعه هم مفهوم خستگی از بین رفته است

 - رابطه بین استاد و دانشجو تغییر پیدا کرده است قبلا معلم دهنده اطلاعات بود وسن تجربه و سابقه و مدرک تحصیلی مهم بود ولی امروزه اینطور

 نیست و در سطح جهان تغییر یافته است و معلم و دانش آموزان صرفنظر از سن تجربه و.... در اقیانوس علم غرق شده اند و نیاز دارند به کمک هم

 به ساحل نجات و یاد گیری برسند.اقیانوس علم غرق شده اند و نیاز دارند به کمک هم به ساحل نجات و یاد گیری برسند.

- استفاده از لفظ روشهای نوین تدریس غلط است روشهای موثر تدریس درست است .

-معلم باید در فرایند یاددهی یادگیری برمبنای الگو ی تطبیق وسازگاری عمل کند .

- تطبیق سازگاری چیست ؟ یکی از الزامات معلم است .اول نظر شخصی را قبول کنید بعد مخالفت کنید

- الگوی تدریس موثر : تدریس مصداقی را حذف کرده ایم  

- دانش آموزان امروز عقلایی اند نه احساسی .

- دانش آموز را کوچک نشمارید آنان بزرگند .

- هر معلم باید بتواند به دانش آموز بگوید که هر درسی را چطور بخواند .

- گریه و خنده را از دانش آموز نگیرید .

- با دیدگاه قبلی وارد موقعیت نشوید تحلیل اشتباه می شود .

 - برقراری روابط شخصی به جای فرا شخصی

- در روابط شخصی (برنامه درسی پنهان ) ارتباط صمیمی با دانش آموز دارم .

- یادگیری مبتنی بر اعتماد

- رابطه فرا شخصی را به شخصی تبدیل کنید .

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................

                             کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان بهار

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه دوم آذر 1390 و ساعت 12:47 |
درروزچهارشنبه مورخ ۲۵/۸/۹۰راس ساعت ۱۱صبح جلسه ای تحت عنوان جشنواره جابربن حیان درسالتحصیلی۹۱-۹۰درمحل دفترمعاونت محترم آموزش ونوآوری باحضوراعضای محترم تشکیل شدوبعدازیادونام خداجناب آقای حیدری معاونت محترم آموزش درخصوص تشکیل این جلسه واین که این طرح یک بروژه ای است که دارای ماهیت علمی وتجربی بوده ودانش آموزان راباروشهای نوین علمی آشنامی کند

بعدازبحث وتبادل نظر درموردسخنان مطرح شده تصمیمات ذیل اتخاذگردید:

۱-تشکیل جلسه ی توجیهی مدیران مدارسم مجری این طرح 

۲-مدیران محترم دستورالعمل رادراسرع وقت درجلسه شورای معلمان مطرح وراهکارهای اجرایی درنظرگرفته شود

۳-مقررگردید مدیران محترم برای اولیاء دراین خصوص جلسه توجیهی تشکیل دهند

۴-کارشناس محترم تکنولوژی نرم افزارعملکردمدارس مجری این طرح درسال تحصیلی ۹۰-۸۹راتکثیرودراختیارمدارس مجری فعلی قراردهد

۵-تشکیل نمایشگاه درمدارس دی ماه ازدست سازه های دانش آموزان

۶-نظارت طبق برنامه تنظیم شده ازمدارس مجری توسط کارشناسان محترم تکنولوژی وآموزش ابتدائی

۷-تاکیدگردیدمدیران محترم هرماه جلسهای ذراین خصوص تشکیل وگزارش مکتوب ومصور ازاقدامات صورت گرفته درانتهای هرماه به کارشناس تکنولوژی ارسال گردد

۸-صدورابلاغ جهت اعضای کمیته اجرای شهرستان

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 و ساعت 14:19 |
درمورخ۱۲/۸/۹۰روزپنج شنبه ازساعت۸صبح تاساعت۳۰/۱۲کارگاه فناوری اطلاعات ومحتوای الکترونیکی به منظورتوجیه دبیران محترم ادبیات فارسی وعلوم اجتماعی جهت شرکت درجشنواره روشهای فعال یاددهی-یادگیری باحضور۳۰فراگیربامدرسی جناب آقای مرتضی مرشدلوبرگزارگردیددراین کارگاه یک روزه به تعدادمدارس دی وی دی ارسالی ازسوی اداره کل محترم متبوع درخصوص این امرتکثیرودراختیارکلیه مدارس راهنمایی وفراگیران حاضردرجلسه قرارگرفت ونحوه ی ساخت چنین نرم افزاری وطریقه ی وبلاگ نویسی واستفاده ازپست الکترونیکی موردآموزش واقع گردید
+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه چهاردهم آبان 1390 و ساعت 11:56 |
درمورخ۹/۸/۱۳۹۰روزدوشنبه ازساعت ۸صبح الی ۳۰/۱۲کارگاه آموزشی محتوای الکترونیکی جهت دبیران درس زبان انگلیسی دوره متوسطه باحضور۱۰فراگیروبه مدرسی جناب آقای مرتضی مرشدلودرمدرسه ی راهنمایی آیت الله طالقانی شهربهاربرگزارگردیدکه دراین کارگاه یک روزه طریقه ی وبلاگ نویسی واستفاده ازسایت الکترونیکی موردتدریس واقع گردید

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه چهاردهم آبان 1390 و ساعت 11:18 |
 

روز شنبه ۳۰/۷/۹۰ در دفتر مدیریت شهرستان ُ جلسه جشنواره  دروس ادبیات فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی جهت اجرا در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ برگزار گردید.

حاضرین در جلسه ُ مدیریت شهرستان ُ معاونت آموزشی  ُ معاونت پرورشی ُ معاونت برنامه ریزیُ  کارشناس گروههای آموزشی ُ کارشناس دوره راهنمایی تحصیلی و کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ُ وکارشناس روابط عمومی 

ابتدامدیریت محترم شهرستان ضمن بیان اهداف کلی برگزاری این جشنواره سخنان مبسوطی راایرادفرمودنندکه چس ازبحث وتبادل نظراعضای جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱.هرچه سریعترنسبت به ارسال شیوه نامه به مدارس اقدام شود

۲.فرم مشخصات مدیراجرای جشنواره به اداره کل متبوع ارسال شود

۳.به منظور توجیه دبیران محترم پیرامون مواردقیدشده دربخشنامه جلسات توجیهی درقالب کارگاه برگزارگردد

۴.ازداوطلبان درتاریخ معینه ثبت نام به موقع به عمل آید

۵.معرفی اعضای کمیته وبیان شرح وظایف ایشان

۶.بیان گستره طرح:که این طرح درتمام مدارس راهنمایی قابل اجراست

۷.صدورابلاغ جهت اعضاء دراسرع وقت

۸.به مدیران محترم تاکید میگرددنسبت به اطلاع رسانی به موقع انجام شود

۸.مدیران ومعاونان آموزشی که بیشترین داوطلب شرکت کننده راداشته باشندلوح تقدیرصاددرخواهدشد

۹.مقررگردیددراسرع وقت دونفرازمدیران واحدههای آموزشی فعال دراین امر معرفی وابلاغ صادرگردد

 

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه هفتم آبان 1390 و ساعت 8:33 |
 

کارگاه آموزشی جهت دبیران درس تاریخ دوره ی راهنمایی ُ توسط کمیسیون یاددهی و یادگیری روز پنج شنبه مورخ ۵/۸/۹۰ ازساعت۸صبح الی۳۰/۱۲در محل پژوهشگاه معلم شهرستان بهار به مدرسی آقای مهدی یونسی وقار با حضور ۲۰نفر فراگیر برگزار گردید.دراین کارگاه یک روزه روش فعال تدریس یاددهی-یادگیری موردآموزش قرارگرفت

+ نوشته شده توسط مدیریت پژوهشگاه در شنبه هفتم آبان 1390 و ساعت 8:27 |